Inom EU-projektet Eeliad har 500 ålar i Sverige märkts med sändare. Förvånande nog verkar många av dem simma runt Shetlandsöarna på sin väg mot Sargassohavet, en omväg på nästan 200 mil.