Det är stora skillnader mellan hur kustkommunerna i Skåne, Blekinge och Halland jobbar med att kontrollera att strandskyddet efterlevs. En del vill locka folk till bygden genom att erbjuda attraktiva sjötomter och andra menar att allmänhetens tillgång till naturen då påverkas.