Mängden plast som driver omkring i Stilla havet ökar snabbt, och ny forskning visar att detta får oväntade konsekvenser för djurlivet.