Höga halter av föroreningar i dagvattenbrunnar och mark har uppmätts på båtuppställningsplatser i och runt Göteborg. Det visar att det pågår en spridning från båtuppställningsplatserna till den marina närmiljön.