Skånska jordbruket finns med på östersjöländernas lista över de allra allvarligaste utsläppskällorna. Till i år skulle Skåne ha minskat utsläppen av fosfor med 20 procent och kväve med 25 procent jämfört med 1995 års nivå. Det målet kommer man inte att nå.