Flera hundra ton levande amerikansk hummer importeras varje år till Sverige. Det finns risk att den tar över ekosystem och sprider smitta. För att skydda vår inhemska hummer vill därför Havs- och vattenmyndigheten införa ett importförbud på levande amerikansk hummer.