Första maj inleds den åländska jakten på ejder, trots att mycket tyder på att östersjöns ejderpopulation är på väg att krascha. Beståndet har mer än halverats på bara några år och raset fortsätter. även alfågel har minskat med mellan 65 och 90 procent.