En inventering av hur mycket fosfor som finns lagrat på östersjöns bottnar har just presenterats. Studien är den första i sitt slag som kvantitativt försöker uppskatta mängden rörlig fosfor i bottnarna genom analyser av sedimentkärnor.