Nu har över 90 regeringar grundat en gemensam panel för biologisk mångfald, IBPES. Panelen ska vara en motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC, och vetenskapligt tackla frågor som hur man bevarar artrikedom och nyttjar jordens ekosystem på ett hållbart sätt.