Gäddan i östersjön är allvarligt hotad. Nu bedrivs ett världsunikt forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet i Kalmar för att rädda fisken från utrotning.