Djupvattnet i sydöstra östersjön är friskare än på länge. Orsaken är höstens starka inflöde av syrerikt saltvatten från Västerhavet. Det ledde också till att halterna av fosfat och silikat i ytvattnet har ökat, vilket kan leda till kraftiga algblomningar i sommar.