över 2 000 forskare från 67 länder manar i ett öppet brev länderna runt Arktis att samarbeta och skydda haven och fisken i det känsliga och just nu av klimatförändringar hårt pressade ekosystemet.