Nya flygobservationer bekräftar att det pågår ett betydande läckage av växthusgasen metan från Arktis. Hur snabbt permafrosten tinar och hur mycket metan som då kan läcka ut är några av de frågor som en svenskledd forskningsexpedition till Arktis ska söka svar på sommaren 2014.