Tvärtemot vad forskarna tidigare trott verkar syrebrist i haven ha orsakat jordens första massutdöende för 440 miljoner år sedan. Bevisen finns i det tunga svavel som är bevarat i havsbotten, som visar att svavelälskande mikrober blomstrade i haven.