Torsken har en mycket viktig roll som reglerande faktor i östersjöns ekosystem. Om den finns eller inte i ett område påverkar kraftigt hela det lokala ekosystemet, från strömming till djurplankton och växtplankton.Det visar en studie som bygger på data som är insamlade under 35 år.