Med hjälp av modern satellitteknik kan forskare nu få en betydligare noggrannare uppskattning av antalet kejsarpingviner i Antarktis. Man har kunnat konstatera att antalet är närmare dubbelt så stort som man tidigare trott.