Havs- och vattenmyndigheten vill ändra reglerna för laxfisket och förvarnar om att det kan bli ett besvärligt år för laxfiskarna längs kusten i östersjön. Målsättningen med förslaget är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt bara fånga vild lax från starka bestånd.