Vid oljeutsläpp i hav och sjöar är det är det viktigt att snabbt få en prognos över hur oljan sprids och var och när den når kusten. Havs- och vattenmyndigheten ger stöd för att SMHI ska ytterligare förbättra sitt verktyg.