Naturvårdsverket har fattat beslut om att högst 230 gråsälar får fällas under skyddsjakt i landet i år. När det gäller knubbsäl gäller nya regler, och endast enskilda ansökningar om skyddsjakt kommer att behandlas.