Metoden som användes för att sanera klipporna på Tjörn efter oljeutsläppet i höstas var olämplig menar Havs- och vattenmyndigheten. Kallavfettningsmedel innehåller lacknafta som kan orsaka värre skada än oljan själv.