Göteborgs universitet har startat ett nytt kandidatprogram för marina vetenskaper,som är unikt vad det gäller grundläggande utbildning i Europa. Programmet ger möjlighet att studera havet ur ett helhetsperspektiv, istället för att behandla antingen fysisk oceanografi, kemi eller biologi.