Trots att inget fiske får förekomma i skyddade havsområden utan särskilt tillstånd är det ingen länsstyrelse som tillståndsprövar någon form av fiske i Natura 2000-områden idag, enligt Greenpeace.