Kartering av havsbottnarna på Arktis görs bland annat med avancerad ekolodsteknik från fartyget Oden.Det är ett tidsödande arbete. Hittills har elva procent kartlagts. Kartläggningen är bland annat viktig för FN:s kontinentalsockelkommission.