Endast två av Sveriges sexton miljömål kommer att nås till 2020 om inte mer pengar avsätts, konstaterar Naturvårdsverket.