Båtsäsongen närmar sig, och bullernivåerna i vattnet kommer att öka. Detta verkar påverka fisken mer än man tidigare trott, visar ett forskningsprojekt vid SLU.