Marianergraven liknar på många sätt rymden. Därför är astrobiologer, som forskar kring förutsättningarna för liv i rymden, intresserade av denna djuphavsmiljö, och har tagit prover som nu ska analyseras vidare.