I samband med att FN slår fast vem som äger havsbotten vid Arktis, ökar oron över att det kommer bli svårare att utföra forskning där. Hittills har man hämtat upp till exempel sedimentkärnor utan speciella tillstånd eftersom botten i de centrala delarna varit allmän egendom. Framöver kan det istället bli så att polarforskarna får söka tillstånd hos ägandelandet vilket kommer att ta resurser från deras forskning.