Den vilda laxen i östersjön är allvarligt hotad. Nyligen rödlistades östersjölaxen i Världsnaturfondens fiskeguide och Havs- och vattenmyndigheten stoppade i början av mars laxfiske med drivlina. Förra årets kvot låg på 60 000 laxar medan den i år ligger på drygt 34 000.