Havsörnar längs södra Bottenvikens kust får fler uttorkade ägg än på andra håll. Det är oklart varför. – Det måste rimligen kopplas till miljögifter. även andra observationer som gjorts tyder på skador på bland annat skal, enligt Björn Helander på Naturskyddsföreningen.