Mer samarbete mellan länder när det gäller oljeskydd i östersjön behövs, inte bara vid oljeutsläpp till havs utan även vid strandnära större oljeutsläpp. Det är en av slutsatserna som dragits vid en internationell workshop om oljeskyddssamarbete i östersjön.