Trots att överfiske anses vara ett hot mot havsmiljön tillåts fiske i de flesta marina reservat. Länsstyrelserna förklarar det med att reservaten skyddar mot annan typ av exploatering, och att kunskapen om vilka områden som är viktiga för fisken ofta är undermålig.