Mängden av giftet dioxin längs Gävleborgskusten har nästan halverats sedan 70-talet. Nu verkar dock minskningen ha stannat av, och frågan är hur denna inbromsning ska kunna motverkas.