Resultat från Nordsjöprojektet Aquarius visar på förbättringar i de typiska jordbruksvattendragen när det gäller utsläpp av övergödande näringsämnen. Däremot visar de stora åarna i skogslandskapet inte lika positiv utveckling. Rapporten presenteras på Havs- och vattenmyndighetens seminarium.