En studie från Stockholms universitet visar att många av landets båtuppläggningsplatser är förorenade med så höga halter av olika miljögifter att marken inte ens får användas som industrimark.