Mer än 99 procent av alla antarktiska blåvalar dödades av valjägare under 1900-talet. Trots det finns en överraskande stor genetisk variation i den överlevande gruppen, vilket förhoppningsvis kan hjälpa till i artens återhämtning.