Kemikalieinspektionen får kritik från ledande miljöforskare för att man på nytt godkänner kopparbaserade bottenfärger för fritidsbåtar i östersjön. Det har vuxit fram flera alternativa metoder som behöver stödjas, säger Britta Eklund från Stockholms universitet.