En minskad och mer precis användning av gödsel i jordbruket är viktig – både för att motverka övergödning och hålla tillbaka utsläppen av kadmium, som ingår i nästan all sorts konstgödsel. Regeringens beslut att avskaffa skatten på konstgödsel var i det perspektivet olyckligt, skriver ledande folkpartister.