Det är en ovanlig isvinter, och det har varit nästan isfritt längs stora delar av Norrlandskusten. Vindarna har pressat isen mot den finska kusten, och där har isbrytarna fått jobba desto mer.