För 520 miljoner år sedan begravde stora skred på havsbotten mängder av djur. Det har länge varit ett mysterium hur sådana händelser kunde bevara alla djur, även djur utan ben och skal. Nu har forskare vid Naturhistoriska riksmuseet hittat en förklaring.