Om inte båtklubbarna i Stockholm förhindrar att giftiga ämnen sprids måste åtgärder i form av höjda avgifter för klubbarna införas. Det kräver Miljöpartiet i ett förslag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.