Vårtecken i havet! Vid sin provtagning i Skagerrak och Kattegatt hittade SMHI en kraftig vårblomning. Som sig bör den här tiden på året dominerades blomningen av kiselalger, främst arten Skeletonema marinoi.