Länsstyrelsen i Skåne har gett tillstånd att bygga ytterligare fem vindkraftverk på Kullahalvön, trots det rika fågellivet i området. Tillståndet hade överklagats bland annat av Skånes Ornitologiska förening, men Mark- och miljödomstolen ändrar inte på beslutet.