Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län taröver ett 15-tal jobb när Havs- och vattenmyndigheten stänger sina utredningskontor i Luleå, Härnösand och Göteborg.