IVL svenska milijöinstitutet startar ett projekt med syfte att utveckla en teknisk lösning för fosforåtervinning ur alger. Genom projektet hoppas man bidra till att hantera ändliga naturresurser på ett hållbart sätt, och att minska övergödningen i våra hav.