Den kraftiga blåsten förändrade isläget dramatiskt i norra Bottenviken. Samtidigt varnas för förrädiska isar i Mellansverige.