Läckage av kväve och fosfor från jordbruket har minskat, enligt en rapport från SLU. Minskningen beror dock framför allt på att arealen jordbruksmark har minskat, och inte på olika åtgärder.