Kraftverksdammar förstör biologiska miljöer. I Sverige finns många gamla vattenkraftverk som inte lever upp till dagens miljökrav.EU-kommissionen har låtit meddela att man anser att Sverige underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt vattendirektivet.