Naturskyddsföreningen upprörs över EUs långsamma tempo när det gäller tillståndsprövning av miljögifter. Med nuvarande takt kommer det att ta ungefär 350 år att tillståndspröva de 1400 ämnen EU själva satt upp listan. Sverige måste ta fram egna regler.