Havs- och vattenmyndigheten kritiserar båtbranschen och bristen på framlyfta miljöprodukter under båtmässor. Båtlivet ger upphov till många miljöproblem, och det är dags att diskutera dem, menar enhetschefen Thomas Johansson.