Länsstyrelsen säger nej till ansökan om att bygga vindkraftverk vid Biotestsjön i Forsmark. En anledning är att de havsörnar som häckar i området riskerar att skadas. även fladdermöss är vanliga, och löper stora risker.